Kimlikbildir Fotokopi Gerektirmez

Kimlik resmini webcam ile tek tuşla çeker ve saklar. Böylece fotokopi derdine son verir. Kimlik önyüz ve arkayüz resimlerine kimlik kaydının içinden erişebilir. Girişte kimlik resminin alınıp, bilgilerin sonradan da girilmesine olanak sağlar.

© 2020 KimlikBildir.com. All rights reserved.